Om 23 minutter
Gensyn på dk4
 
 

Annonce


Når landet skaber sig (2:4): Da Danmark stod op af havet

”Når landet skaber sig” er en tv-serie om landskabsdannelser i Danmark. Når man ser ud over de danske landskaber, der bugter sig i bløde bakker, giver det indtryk af et mildt og fredfyldt land. Men vores landskab bærer på en lang og voldsom historie.

Fra det ældste grundfjeld på Bornholm, over beviset på Stevns om den dramatiske masseuddøen
der skete for 65 mio. år siden, da en asteroide ramte jorden og slog mere end 75 % af alt liv ihjel.
I vores landskab, kan vi også se tydelige spor efter de voldsomme vulkanske aktiviteter, der skete i
Nordatlanten for 55 mio. år siden, da den amerikanske og den eurasiske kontinentalplade blev vredet fra hinanden.

Igennem historien har der, her hvor vi bor i dag, skiftevis været dybt hav, tørt land, ørken samt indlandsis og klimaet har varieret fra arktisk til tropisk.
Langt størstedelen af det land vi ser i dag, er formet af de store gletsjere fra den sidste istid, der
skød frem som bulldozere og skubbede jord og sedimenter foran sig og skabte de store
randmoræner.
Dette landskab – formet af isen, der smeltede for 15.000 år siden – gav mulighed for at menneskerne kunne bebo det.

Landskabsdannelsen bliver aldrig færdig. Gammelt land nedbrydes og nyt dannes. Det ses tydeligt langs vores kyster, der konstant skifter form og størrelse i takt med vind, strøm og bølgers påvirkning. Det er dynamiske processer, som konstant udvikler sig og forandrer landskabet og dermed forudsætningerne for, at vi kan bo her i landet.

I serien ”Når landet skaber sig” begiver vi os, sammen med forskere, geologer og naturvejledere, ud i landet for at lære at aflæse sporene i landskabet og få en forståelse for de dynamiske processer der foregår, når landet skaber sig.

Annonce

 
       
dk4 | Rådmandsgade 55 | 2200 København N. | Tlf. 7025 3535
© Copyright dk4. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.

Annonce